Accessibility Tools

Declaración de accesibilidad.

Moda Picatex, S.L. s’ha compromès a fer accessibles els seus llocs web de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (d’ara endavant, RD 1112/2018, de 7 de setembre).

Aplicació.
Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica al web https://onescorporacio.com

Procediment de l’aplicació.
Si una vegada realitzada una sol·licitud d’informació accessible o queixa, aquesta hagués estat desestimada, no s’estigués d’acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complís els requisits que preveu l’article 12.5, la persona interessada podrà iniciar una reclamació. Igualment es podrà iniciar una reclamació en cas que hagi transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta.

Sobre l´accessibilitat.

L’accessibilitat promou un dels principis essencials de la web, la seva universalitat, ja que:

 • Facilita l’accés de les persones amb discapacitat, gent gran i, en general, de tots els usuaris.
 • Permet accedir amb diferents navegadors, dispositius, etc.
 • Comporta continguts més clars i estructurats.
 • Milloreu la navegació i l’experiència de l’usuari.

Situació de compliment.
Moda Picatex, S.L., es compromet a continuar treballant perquè es redueixin al màxim les diverses barreres d’accessibilitat que actualment poden quedar per resoldre en aquest lloc web, complint, parcialment amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, a causa de la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen al punt següent.

Contingut no accessible
. El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

 • Manca de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre:
  • Pot haver-hi errors puntuals d’edició en alguna pàgina web, com a nidament incorrecte d’elements, presència d’algun enllaç trencat, paràgrafs sense el marcatge correcte, o algun salt als nivells de capçalera [requisito número C9.2.7 Información y relaciones de las partes de la UNE 301549 v1.1.2:2015].
  • Hi pot haver contingut extern, com ara els components de Facebook, Twitter o Youtube que no compleixen completament els criteris d’accessibilitat.
 • Càrrega desproporcionada:
  • No és aplicable.
 • El contingut no entra dins l’àmbit de la legislació aplicable:
  • Podrien existir fitxers multimèdia o ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin en la seva totalitat tots els requisits d’accessibilitat.
  • Hi pot haver continguts de tercers, com ara fitxers ofimàtics que s’hagin de publicar en aquest lloc i que no compleixin íntegrament tots els requisits d’accessibilitat.

Preparació i estat daccessibilitat.

 • Aquesta declaració va ser preparada el 20 de febrer de 2023.
 • El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme pel mateix organisme.
 • Última revisió de la declaració: 20 de febrer de 2023.

Ajuts.
Moda Picatex, S.L., ha posat a disposició dels usuaris de la pàgina web una caixa d’eines d’accessibilitat que permet a l’usuari invertir colors, canviar contrastos de colors, passar a mode monocrom, incrementar o disminuir la saturació de colors, fer visibles els enllaços de la pàgina, destacar títols, incrementar o disminuir la mida de les fonts, incrementar o disminuir l’alçada de la línia, incrementar o disminuir l’espaiat de lletres.

Moda Picatex, S.L., es compromet a continuar treballant perquè es redueixin al màxim les diverses barreres d’accessibilitat que actualment podrien continuar existint a la seva pàgina web.

Nota:

En la confecció d’aquest portal s’han seguit les pautes següents:

 • Etiquetes de marcatge.
 • Sistemes de navegació usables, intuïtius i alternatius.
 • Descripcions alternatives a les imatges.
 • Verificacions a la visualització amb diferents navegadors i dispositius.
 • Utilització de formats universals i alternatius.

Una altra manera de modificar la mida de text és utilitzar les dreceres de teclat definides als navegadors, en particular la combinació de tecles CTRL i + per augmentar la mida del text, i CTRL i – per reduir-lo és comú per a la majoria dels navegadors.

Observacions i suggeriments.

Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del RD 1112/2018, de 7 de setembre) com, per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part daquest lloc web.
 • Transmetre altres dificultats daccés al contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web.

A través del formulari de contacte.

Si detecteu alguna barrera a la web o si teniu algun dubte en relació amb l’accessibilitat d’aquest portal web, podeu utilitzar el formulari de suggeriments que Moda Picatex, S.L. posa a la vostra disposició.

Les comunicacions seran rebudes i tractades per Moda Picatex, S.L.

© Copyright 2023 - Ones Corporacio