Accessibility Tools

Ones Corporació, gestió familiar empresarial a Mallorca.

Ones Corporació és un conglomerat empresarial familiar dedicat a la gestió d’actius immobiliaris, botigues de moda i supermercat, compta amb una àmplia experiència al sector i una destacada presència al mercat. Ens caracteritzem per un enfocament en la qualitat dels serveis, cosa que ha contribuït a crear una excel·lent reputació i unes marques solvents.

Quant a la gestió d’actius immobiliaris, la corporació disposa d’una àmplia cartera de propietats que s’adapten a les necessitats i els requisits dels seus clients, oferint solucions personalitzades i adaptades als seus objectius. A més, l’empresa s’enfoca en la inversió en actius immobiliaris d’alta qualitat i rendibilitat a llarg termini, cosa que li permet mantenir una posició de lideratge al mercat.

En l’àmbit de les botigues de moda, la corporació destaca per l’excel·lència en el disseny i la presentació dels seus productes, la qualitat de les peces ofertes i la varietat de marques amb les quals compta. Això, sumat a un enfocament a l’atenció al client, ha permès a l’empresa consolidar la seva posició al mercat.

Finalment, quant al supermercat, la corporació destaca per la qualitat i la varietat dels productes oferts, a un client turista i l’adaptació a les necessitats del mercat. A més, s’enfoca a la millora contínua, cosa que ha permès la introducció de solucions per mantenir un alt índex de negoci.

En resum, la corporació empresarial familiar dedicada a la gestió d’actius immobiliaris, botigues de moda i supermercats compta amb una àmplia experiència al sector, una destacada presència al mercat i un enfocament en la qualitat dels serveis oferts als seus clients, qual li permet mantenir una posició de fort al sector.

© Copyright 2023 - Ones Corporacio